Tim Fairhurst

Tim Fairhurst

Head of Strategy and Policy @ ETOA - European Tourism Association